โอ๊ต ปฏิพล อัศวมหาพงษ์ writer lab #3

เร”พูดถึงเวิร์คชอปยังไงสิ่งที่ได้ก็คือความรู้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราพบว่าแต่ละคนมีทัศนะต่องานแต่ละงานการตีความ หรือแม้กระทั่งการเล่าไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดพยายามจะไปยังจุดที่หา ‘เรื่องที่ดี’ เหมือนกัน ดังนั้นมันจึงเป็นบรรยากาศที่ดีต่อการวิพากษ์ และเป็นบรรยากาศที่ดีต่อการเขียนบท”