คิม คิมหันต์ กาญจนสมใจ writer lab #1

“เรามาจากอีกสายงานที่ไม่เกี่ยวกับการเขียนบทเลย สำหรับเราสิ่งเดียวที่ยึดโยงโลกของภาพยนตร์ได้คือการเป็นคนชอบดูหนังแค่นั้น จากความชอบเฉยๆนั้นมันถูกเปลี่ยนเป็นงานได้จาก Writer Lab

ในการเรียน นอกจากเจอเพื่อนที่หลากหลายทางวิธีคิด อาจารย์ที่เก่งๆหลายท่าน และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ สิ่งหนึ่งที่ได้คือพื้นที่ในการแสดงความคิดของตัวเองออกมา และสำหรับเรามันโชคดีที่ความคิดมันได้เปลี่ยนมาเป็นภาพได้จริงๆ”